Hur utförs en fasadputs?

Det absolut viktigaste innan vi gör en fasadputs är att först och främst göra en korrekt bedömning av befintlig fasadputs. Görs detta felaktigt så är det dömt att bli problem i slutändan.

När man sedan har gjort en korrekt bedömning så utför man fasadputsningen efter det system som är lämpligast för fasaden. Dessa system skiljer sig då kraftigt åt mot varandra och ni kan läsa om alla system här på vår hemsida.

I basutförande så är de viktiga punkterna

9

Se till att vindskydda fasadstommen på korrekt sätt så att fasaden även kan andas inåt och motverka kondensbildning.

9

Ventilera fasaden vid behov. Har ni en trästomme så är det extremt viktigt att ha ett ventilerat/dränerat system. Utan detta så riskerar ni att få fukt i stommen som i sin tur leder till mögel.

9

Förstärk putsen med putsnät. Äldre fasader använde sig inte utav putsnät och har därför idag stora problem med sprickor på grund av rörelser. På dagens fasadsystem och vid större fasadputsningar så är det extremt viktigt att använda sig av putsnät.

9

Påför putsen i flera och inte för tjocka lager och låt det härda och torka innan målning. Många vill idag utföra fasadputsningar så snabbt som möjligt för att kunna hoppa på nästa projekt och tjäna mer pengar. Men i slutändan så kommer denna metod att straffa sig. Om man inte låter putsen härda och torka klart så riskerar man med stor sannolikhet att få sprickor, eller värre, stänga in fukt i putsen.

9

Påföra struktur och färg. Nu kommer vi till det roligaste i hela processen, slutfinishen av fasadputsningen. När det kommer till infärgning så finns det många olika material och kulörer man kan använda sig utav. Några mer underhållsfria än andra som vi rekommenderar, så som stänkputs, som sprutas upp på fasaden med kompressor och puts-spruta. Men om inte en struktur fasad är vad ni är ute efter så finns det också silikatfärger i flertal kulörer som är diffusionsöppna.