Murare Stockholm

Våra murare i Stockholm hjälper er med alla typer av murningsarbeten. Vi hjälper er bland annat med att mura igen fönster och dörrar men vi utför även större arbeten som att mura upp väggar och murar.

Se förvandlingen – före och efter murning

Murning före

Före murning

Murning efter

Efter murning

Vad finns det för murningsarbeten?

Murning kommer i många olika former och utföranden. De vanligaste murningsarbeten som våra murare i Stockholm utför är igensättning av gamla dörrar och fönster som ej används längre innan vi utför en fasadrenovering och/eller fasadputsning. Men vi utför även uppmurningar av väggar och murar.

I vissa fall kan det också behövas förstärkas i tegelfasaden innan vi utför en putsning av denna, framförallt ovanför fönster och dörrar då rasrisk av tegel finns. Dessa ytor måste förstärkas innan putsning så att skador inte uppstår i efterhand.

Kontakta oss med ert projekt så kan vi se om det är någonting som våra murare i Stockholm kan stå till hjälp med.