Puts på grund och sockel i Stockholm

Husets sockel må vara en liten del på hela huskroppen men den är minst lika viktig för det. Sockeln och grunden är hela husets bärare och måste vara i ett bra och fungerande skick för att inte övriga huset ska påverkas med negativa konsekvenser. Kontakta oss så hjälper vi dig med puts av sockel och grund i Stockholm med omnejd.

Puts på sockel

Att ha en hållbar och frisk sockel är nödvändigt för att resten av fasaden samt inre utrymmen ska vara i god kondition. Det är mycket större risk för fuktiga innerväggar samt skador i fasadputsen om er sockel är sliten och då öppen för mer fukt att leta sig in över större ytor och djupare in i husväggen.

När det sen kommer till att renovera sockeln så finns det ett flertal metoder, där den vanligaste är att putsa ytorna med ett starkt och hållbart bruk samt väderbeständiga den med en silikonhartsfärg som minimerar möjligheten för fukt att leta sig in i putsen och därmed ut i väggarna. Putsa sockeln behöver inte heller vara någon dyr historia, framförallt inte om ni tar tag i problemet i god tid och inte låter det sprida sig till andra delar av huset, så som fasaden.

De vanligaste orsakerna till varför sockeln/grunden tar skada är att det saknas möjlighet för vatten att leta sig bort från husgrunden, som en bra dränering, eller markrörelser men också felaktiga konstruktioner som trädetaljer i sockeln eller metall och nät som inte får finnas i sockeln då den konstant utsätts för fukt och får även rostfri metall att korrodera tillslut.

Att isolera sockeln kan också vara ett bra alternativ om ni vill ha en hållbar sockel och samtidigt få ner energikostnader och få bort fukt och unken lukt i källarutrymmet.

Kontakta oss för en granskning så hjälper vi er med puts av grund och sockel i Stockholm.