Tilläggsisolering Stockholm

Lägre kostnader med tilläggsisolering

Tilläggsisolering är ett system som sänker era uppvärmningskostnader för ert hus och ger en stark fasad som håller längre. Dessutom är det en investering som höjer värdet på ert hus och på sikt betalar sig själv. Så se inte en isolering som en kostnad, se det som ett sparande där ni på köpet får en ny och fräsch fasad. Vi är experter inom området och hjälper er gärna med tilläggsisolering i Stockholm med omnejd.

Tilläggsisolering är ett bra alternativ när man vill minska energiförbrukningen, men också när det behövs en stabil putsbärare vid nyproduktion av putsfasader samt vid en gammal instabil stomme.

Vi på XLent använder oss primärt av två olika fasadsystem: ”Weber Serporoc” och ”Combimix Combidrain”. Detta beroende på projektets förutsättningar och med valmöjlighet där isoleringstjocklek är från 30mm-200mm med en traditionell tjockputs med flertalet olika strukturer och kulörer.

När vi jobbar med tilläggsisolering i Stockholm så är samtliga metoder som vi använder oss av diffusionsöppna, väl beprövade och godkända inom svensk byggstandard.
Dock krävs det en analys av varje enskilt projekt för vilken metod som bör användas för att säkra ett hållbart resultat.

Kontakta oss på XLent för att få en kostnadsfri offert och förslag på rätt fasadsystem för er fastighet med hållbarhet och kvalitet i fokus.

Se förvandlingen före och efter

Tilläggsisolering före

Före

Tilläggsisolering efter

Efter

Tilläggsisolering

Tilläggsisolering utan ventilerad luftspalt

Under åren som vi har jobbat med tilläggsisolering i Stockholm så har vi stött på många olika typer av fastigheter som kräver olika system och tillvägagångssätt. När en renovering av äldre byggnader som saknar invändig diffusionsspärr eller har en stomme som är uppbyggd av murverk ska utföras så använder vi oss utav systemet Serporoc med dränerande mineralull och traditionell tjockputs med valfri ytfinish, t.ex. ädelbaserad stänkputs.

Detta isoleringssystem är det som används i störst utsträckning i Sverige efter att enstegstätat cellplastisolering visade sig ha kraftig negativa konsekvenser på stommen, då framförallt på trästomme.
Denna tilläggsisolering används idag på allt från små villor till stora hyreshus.
Så det är en välbeprövad putsmetod som kommer stå sig som ledande inom tilläggsisolering för fasader i många år framöver.

Se mera utförlig information med ingående komponenter samt system information på tillverkarens hemsida.

Tilläggsisolering med ventilerad luftspalt

Vid nyproduktion av träregelväggar/lättutfacksväggar använder vi oss av Combidrain som är ett dränerat tvåstegstätat fasadsystem som har en luftspalt i sitt system. Även i detta system används traditionell tjockputs med valfri ytfinish, t.ex. ädelbaserad stänkputs.

Detta är ett nyare system som har tagits fram speciellt anpassad för nyproduktion och trästomme som har diffusionsspärr (d.v.s plast i inneväggarna).
Systemet är något kostsammare än Serporoc, men säkerhetsställer er fasad och ert hus att vara helt fritt från fuktbildning i innerväggarna och därmed minimerar risken för fukt och mögel i största utsträckning

Se mera utförlig information med ingående komponenter samt systeminformation på tillverkarens hemsida.

Tilläggsisolering med ventilerad luftspalt
Tilläggsisolering sockel

Tilläggsisolering sockel

Vid isolering av sockel används material av typ cellplast isolering som kan tunnputsas eller tjockputsas med infärgning av silikatfärg.

När det kommer till att isolera sockel så går det bra att använda cellplast till motsatsen för husfasad.
Husgrunden är oftast uppbyggd av gjuten betong eller murade block vilket klarar av att hantera fukt utan konsekvenser.

Det finns flera fördelar med att isolera sockeln då den självklara är då att värma upp bostaden, vare sig det är boyta eller källare för förvaring m.m.
Det minimerar även risken för fukt att leta sig in i innerväggarna, framförallt i kombination med en väl utförd dränering och därmed minimerar fuktiga utrymmet och unken lukt i hemmet.

Behov av tilläggsisolering

Varför tilläggsisolera när man bara kan göra en  fasadrenovering?
Många hus idag är mer utsatta än andra. Fastigheter som står på gammal sumpmark, som ligger nära tågräls, har flygtrafik eller som bara står väldigt öppet, framförallt nära vatten är extremt utsatta för rörelser och fukt. Dessa hus är i mer behov av en tilläggsisolering än andra utan att ta energiförbrukning i beräkning. Systemen vi använder oss av skapar en ny stomme som rör sig fritt från resten av huskroppen. Detta minimerar kraftigt risken för sprickbildning då vibrationer och rörelser inte når fram och igenom tilläggsisoleringen. Samt så skapas en dränering/luftspallt som för ut all yttre fukt innan den når inneväggarna.

Så har vi delen med energiförbrukning. En tilläggsisolering minskar kraftigt era energikostnader vilket i längden betalar sig själv. Sen höjer även en tilläggsisolering värdet på huset då du gör ert hus bättre helt enkelt. Ert hus blir ett tryggare hus fritt från oro av fukt och mögel, samt en stabil fasad som håller ner era energikostnader. Ett perfekt system för svenska klimatförhållanden.

Vi på XLent hjälper er gärna med tilläggsisolering i Stockholm. Kontakta oss gärna för en bedömning om ert hus behöver tilläggsisoleras eller om ni redan har bestämt er och vill boka in en tid.